Szkoła Podstawowa

im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach

tel: (46) 833 14 90 / e-mail: sekretariat@spmiedniewice.org

tyle lat istnieje nasza szkoła 🙂
0

Historia naszej szkoły  

               Szkoła w Miedniewicach została założona w 1841roku. Utrzymywało ją Towarzystwo składające się z mieszkańców Miedniewic, Rawki i Grabiny.
W historii szkoły mocno zapisał się Leonard Trojanowski, który od 1911 roku był kierownikiem.  W 1925 roku nastąpiła zmiana stopnia organizacji nauczania i szkoła z dwóch klas stała się czteroklasowa. Od 1937 roku szkoła miała nowego kierownika, był nim Henryk Wilczyński. W listopadzie 1938 roku odbyło się zebranie, na którym omówiono sprawę budowy nowej szkoły.
           W czasie II Wojny Światowej mieszkańcy otrzymywali w szkole pomoc medyczną i wsparcie finansowe.  Po wojnie powrócono do dawnych planów budowy nowej szkoły. Na jesieni 1948 roku zakończono budowę parteru szkoły, piętro oddano do użytku 24 września 1951 roku. W późniejszym okresie budowano inne pomieszczenia, początkowo przeznaczone na mieszkania dla nauczycieli, a obecnie oddział przedszkolny. Dokładne zapiski kronikarskie kończą się właśnie w tym miejscu.
           Od 2000 roku prowadzona jest nowa kronika szkoły, w której są opisywane wszystkie ważne wydarzenia
z życia szkoły (apele, uroczystości szkolne, wycieczki).
         W dniu 15 września 2001 roku odbyła się w szkole uroczystość z okazji 160-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji została odprawiona msza święta w intencji nauczycieli i pracowników szkoły oraz odsłonięto pamiątkową tablicę.
          18 czerwca 2011 roku obchodziliśmy 170-lecie istnienia szkoły i z tej okazji odbyło się nadanie imienia placówki – prof. Szczepana A.Pieniążka. Z tej okazji została odprawiona msza święta w intencji nauczycieli, absolwentów
i pracowników szkoły, poświęcono sztandar oraz odsłonięto pamiątkowe tablice. Uczniowie naszej szkoły przygotowali występ artystyczny.

 

Dodaj komentarz