Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujący numer konta:

Bank Pekao SA

26 1240 3321 1111 0010 7826 5904

W tytule wpłat na Komitet Rodzicielski prosimy wpisywać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Dodaj komentarz