Numer konta Rady Rodziców

Bank Pekao SA   26 1240 3321 1111 0010 7826 5904

W tytule wpłat na Komitet Rodzicielski prosimy wpisywać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

mail Rady Rodziców:     rr.miedniewice@gmail.com 

 

 regulamin Rady Rodziców                          plan finansowy Rady Rodziców     

    Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 2018/2019

 

RADA RODZICÓW 2020/2021

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Izabela Szmigielska  

Zastępca przewodniczącego: Justyna Żak

Sekretarz: Marzena Wieprzkowicz

Skarbnik: Magdalena Wenus 

 


       

EB
www.000webhost.com