Numer konta Rady Rodziców

Bank Pekao SA   26 1240 3321 1111 0010 7826 5904

W tytule wpłat na Komitet Rodzicielski prosimy wpisywać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

mail Rady Rodziców:     rr.miedniewice@gmail.com 

 

 regulamin Rady Rodziców                          plan finansowy Rady Rodziców     

    

RADA RODZICÓW 2018/2019

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Izabela Szmigielska - kl. V

Sekretarz: Izabela Chryniewicz - kl. II

Skarbnik: Katarzyna Ciesielska - kl. III

 

Członkowie:

Justyna Żak - kl. I

Małgorzata Fronc - kl. II

Katarzyna Galińska – kl. IV

Agnieszka Osówniak – kl. VII


       

EB
www.000webhost.com