podręczniki na rok szkolny 2019/2020

0  I  II  III   IV  V   VI  


Kl. 0

Dzieciaki w akcji - Nowa Era

Religia

„Jesteśmy dziećmi Boga” red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków,

nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Język angielski

"Play box 3" wyd, Nowa Era

     ETAP I

Kl. I edukacja wczesnoszkolna

UCZNIOWIE KLASY 1 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.

 

Religia

„Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń, red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków, nr AZ-11-01/10-KR-1/11

                                          


Kl. II edukacja wczesnoszkolna

UCZNIOWIE KLASY 2 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.

Religia  

"W drodze do Wieczernika", red. W. Kubik. Data dopuszczenia: 7.05.2012 + Ćwiczenia do religii dla klasy II, wydawnictwo WAM

                    

  


Kl. III edukacja wczesnoszkolna

-UCZNIOWIE KLASY 3 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.

Religia

"Przyjmujemy Pana Jezusa" podręcznik i zeszyt ucznia. Red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Nr dopuszczenia AZ-13-01/10-KR-14/13ETAP II

 Kl. IV  

UCZNIOWIE KLASY 4 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.

Religia

„Jestem chrześcijaninem” podręcznik + karty pracy, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu, nr AZ-21-0110-PO-11 

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej podręcznik + ćwiczenia  Rubikon (189/99)  


Kl. V

UCZNIOWIE KLASY 5 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.
 

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej podręcznik + ćwiczenia  Rubikon (189/99)

Religia 

„Wierzę w Boga” podręcznik + karty pracy, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu, nr AZ-22-01/10-PO-1/12


Kl. VI  

UCZNIOWIE KLASY 6 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.
 

Religia 

„Wierzę w Kościół” podręcznik + karty pracy, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu, nr AZ-23-01/10-PO-2/13

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej podręcznik + ćwiczenia  Rubikon (189/99)


Kl. VII

UCZNIOWIE KLASY 7 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.
   

Religia

„Spotkanie ze Słowem” podręcznik + karty pracy, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciecha w Poznaniu, nr AZ-31-01/10-PO-1/11

Wychowanie do życia w rodzinie

T. Król „Wędrując ku dorosłości” wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej podręcznik + ćwiczenia  Rubikon (189/99)


Kl. VIII

UCZNIOWIE KLASY 8 OTRZYMUJĄ BEZPŁATNY PAKIET PODRĘCZNIKÓW
I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. (PODRĘCZNIKI WYPOŻYCZAJĄ Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.)  RODZICE DOKONUJĄ WYŁĄCZNIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO RELIGII.
   

Religia

„ABY NIE USTAĆ W DRODZE”, red. J. Szpet, D. Jackowiak Data dopuszczenia: 16.07.2012, wydawnictwo Św. Wojciecha


EB