nasz patron 

prof. Szczepan Aleksander Pieniążek


     Szczepan Aleksander Pieniążek urodził się w 1913 roku, 
w rodzinie wiejskiej, w miejscowości Słup k. Garwolina na Podlasiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej otrzymał gruntowne wykształcenie w Wyższym Gimnazjum w Siedlcach, 
a następnie w Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim.
 W 1933 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydzialematematyczno-przyrodniczym ze specjalizacją 
w botanice, które ukończył ze stopniem magistra filozofii. 
We wrześniu 1938 r. uzyskał stypendium Rządu Polskiego 
na podjęcie studiów pomologicznych w USA, na Uniwersytecie Cornella. Tam rozpoczął studia doktoranckie z zakresu przechowywania jabłek pod kierunkiem znanego w USA profesora dr. R.M. Smocka. Tytuł doktora uzyskał w 1942 roku. Planował 3-letni pobyt w celu uzyskania stopnia doktora, ale II wojna światowa uniemożliwiła Mu powrót do kraju. W 1939 roku poślubił Janinę Praską, koleżankę ze studiów w Warszawie, która również przyjechała na studia do USA. 
Po uzyskaniu tytułu doktora Szczepan Pieniążek podjął pracę w charakterze adiunkta
 w Katedrze Ogrodnictwa na Uniwersytecie Stanowym Rhode Island. Wrócił do kraju wraz 
z żoną i córką w 1946 roku, pierwszym statkiem, jaki odpłynął po wojnie z USA do Gdyni. Po powrocie, jako profesor nadzwyczajny, objął kierownictwo Katedry Sadownictwa 
w SGGW. Kierował nią do roku 1968, kiedy to całkowicie poświęcił się Instytutowi Sadownictwa.

Dzięki osobistym kontaktom prof. Szczepana Pieniążka i jego przyjaznej ludziom postawie Instytut od początku swego istnienia utrzymywał żywy kontakt z nauką światową, co 
w pozostałych krajach bloku socjalistycznego nie było spotykane. Już w 1947 roku Profesor Pieniążek nawiązał kontakt z Kościołem Braci (Church of the Brethren) w USA (organizacją pomagającą wówczas zniszczonej wojną Europie)
 i przy jej pomocy wysłał na staż do Stanów Zjednoczonych 10 absolwentów SGGW. W latach pięćdziesiątych wymiana stażystów została przerwana z przyczyn politycznych, lecz Profesor wznowił ją w roku 1957 i rozwinąłdo nieprawdopodobnych, jak na owe czasy rozmiarów. 
Dzięki tej współpracy wyjechało na staże do USA ponad 1100 ogrodników
i rolników, w większości absolwentów wyższych uczelni, 
w tym 1/4 pracowników Instytutu. W ramach wymiany przyjeżdżali do Polski młodzi adepci nauki z USA. Wymiana młodych pracowników nauki umożliwiła prowadzenie badań naukowych w Instytucie na światowym poziomie.Profesor Szczepan Pieniążek kierował Instytutem przez 37 lat. Na emeryturę odszedł w styczniu 1984 roku, poświęcając się pracy 
w Polskiej Akademii Nauk. 

 

W społeczeństwie polskim Profesor Szczepan Pieniążek cieszył się ogromną popularnością. Wielokrotnie słyszeliśmy, jak Skierniewice określano żartobliwie „Pieniążkowo”.

  Prof. dr Szczepan Aleksander Pieniążek zmarł 1 lipca 2008 roku, miał 95 lat. Uczony, biolog i sadownik, dobrze znany i wysoko ceniony we wszystkich światowych ośrodkach nauki sadowniczej, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, wychowawca kilku pokoleń sadowników i naukowców tego Instytutu, inspirator nowoczesnego sadownictwa w Polsce, członek prezydium i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych PAN, 
pierwszy przewodniczący Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, 
członek Francuskiej, Niemieckiej, Bułgarskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk, członek
i przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, organizator Kongresu Ogrodniczego w Polsce w 1974 roku, honorowy członek tego Towarzystwa, honorowy członek wielu innych organizacji naukowych, organizator szerokiej wymiany pracowników naukowych z USA i z innymi krajami, wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Bonn, SGGW w Warszawie, Akademii Rolniczej w Szczecinie 
i Krakowie, laureat Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą oraz wielu innych wyróżnień naukowych, odznaczeń polskich
i zagranicznych.


       

EB
www.000webhost.com