ďťż

              

Dyrektor szkoły
 mgr Danuta Wójcik  -  nauczycielka przyrody i biologii
 

mgr Ewa Łukasik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

mgr Urszula Wenus–nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

mgr Elżbieta Markowicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II 

mgr Joanna Białek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 0

mgr Małgorzata Brzuszczak –nauczycielka  techniki, religii i muzyki, wychowawca klasy VIII

mgr Ewa Bieńkowska–nauczycielka matematyki, Informatyki , wychowawca klasy V

mgr Małgorzata Kłodawska–nauczycielka języka polskiego i historii, wychowawca klasy VII

Aneta Paluchowska-Marcinek  - nauczycielka języka angielskiego, wychowawca klasy VI

mgr Małgorzata Żelisławska – nauczycielka  wychowania fizycznego

mgr Agata Kiczuł - nauczyciel wspomagający

mgr Aneta Kocemba-Niedźwiadek - nauczyciel wspomagający

mgr Marta Baran - język polski

mgr Aneta Skorupińska - nauczycielka języka niemieckiego, logopedii

mgr Lucyna Kubik - nauczycielka geografii

mgr  Jolanta Krawczyk - nauczycielka chemii i fizyki

mgr Dorota Jendral - doradztwo zawodowe

mgr Mateusz Kiczuł - wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Bożek - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Łopatka - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marek Czarnota - zajęcia komputerowe, Informatyka

EB
www.000webhost.com