dokumenty szkolne:        


 

 statut      

aneks nr 1 do statutu

 koncepcja pracy szkoły

program wychowawczo-profilaktyczny      

                          plan wychowawczo-profilaktyczny                                    

   ceremoniał szkoły                                           regulamin samorządu uczniowskiego

 regulamin dowozu szkolnego

regulamin Rady Rodziców 

wzór usprawiedliwienia

 


EB
www.000webhost.com