Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna: Wójcik Piotr – dyrektor szkoły, język angielski, informatyka Bauer Aneta – biologia Bieńkowska Ewa – matematyka Białek Joanna – edukacja wczesnoszkolna, muzyka Brzuszczak Małgorzata – plastyka, technika, religia Dudek Iwona – nauczyciel wspomagający, TUS, pedagog specjalny Grzejszczak Karolina – sekretarz szkoły, wychowawca świetlicy Kaczmarek Alicja – nauczyciel wspomagający Kiczuł Mateusz – wychowanie fizyczne, informatyka Kłodawska Małgorzata – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, w.d.ż.w.r […]