aktualności            aktualizacja 2019-05-17 10:50


            


Procedura korzystania z telefonów komórkowych!!!


Ogłoszenie!!!

25 maja 2019r. na terenie Szkoły Podstawowej
w Miedniewicach odbędzie się  Piknik Rodzinny.
Rozpoczęcie pikniku o godzinie 11:00.

W programie: 
różne gry i zabawy,  malowanie twarzy, 
robienie warkoczyków, warsztaty plastyczne, 
mecz piłki nożnej, ciasta, grill, grochówka, wata cukrowa, pokaz OSP oraz coroczna loteria fantowa.

Organizatorzy zwracają się z
prośbą o przynoszenie fantów na loterię do 18.05.2019r.  do wychowawców.

 

Zbiórka fantów potrwa do 18 maja 2019r. 
Zebrane rzeczy prosimy o przynoszenie do pokoju nauczycielskiego lub do wychowawców klas. 
Za wszystkie fanty bardzo dziękujemy.


Lista dzieci zakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
 im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach

      1.      Belta Iga
2.     
Bożałek Oliwia
3.     
Klimiuk Iga
4.     
Lepioszka Szymon
5.     
Michalska Gabriela
6.     
Moskwa Błażej
7.     
Wenus Igor

Lista dzieci zakwalifikowanych
do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej
 im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach

      1.      Bałut Michalina
2.     
Bednarek Wojciech
3.     
Chryniewicz Oskar
4.     
Dyśko Jagoda
5.     
Kalisiak Amelia
6.     
Łuczak Aleksander
7.     
Mikina Martyna Katarzyna
8.     
Poborc Maja
9.     
Skrzypińska Daria Jowita
10. 
Stopiński Wojciech
11. 
Wenus Patryk
12. 
Wójcik Alicja


Informacja !!!  


Instrukcja logowania do e-dziennika

1. Wchodzimy na adres  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaskierniewice 

2. Wciskamy zaloguj.

3. Utwórz konto. Podajemy maila, którego wcześniej wychowawca dodał do dziennika.

4. Na maila z punktu 3 przyjdzie link aktywacyjny - ustalimy hasło dostępu do dziennika.

5. Wchodząc na stronę z punktu 1 możemy się zalogować. 


Uwaga !!!  

Od 4 lutego 2019r. obowiązuje nowy plan lekcji 

a także zmienia się przewóz szkolny.

Odjazdy autobusu szkolnego:

poniedziałek- 13:30

wtorek - 15:10

środa - 14:20

czwartek - 15:10

piątek - 13:30


Podziękowania !!!  

Składamy podziękowania wszystkim babciom i dziadkom za przybycie i aktywny udział w zorganizowanej uroczystości z okazji Ich Święta.

Bardzo dziękujemy Pani Annie Kalisiak, Pani Marzenie Stopińskiej, 
Pani Katarzynie Dziąg, Pani Agnieszce Polit, Pani Marzenie Wieprzkowicz, 
Pani Izabeli Szmigielskiej, Pani Justynie Żak, Pani Małgorzacie Fronc 
i Pani Katarzynie Ciesielskiej 
za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka:).

 


Podziękowania !!!

Bardzo dziękujemy Pani Izabeli Szmigielskiej, Pani Justynie Żak, Pani Izabeli Chryniewicz, Pani Kindze Bednarek, Pani Paulinie Wypych i Pani Magdalenie Wenus za pomoc w zorganizowaniu zabawy choinkowej oraz przygotowanie poczęstunku:).

Podziękowania składamy Radnej Gminy Skierniewice Pani Urszuli Wenus za zakupienie cukierków dla dzieci.


UWAGA !!!

Prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o sprawdzenie czystości głowy swoich dzieci!!!Nasza szkoła bierze udział w projekcie BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. 
Organizatorzy akcji zachęcają do 
śledzenia akcji na
https://web.faceboo k.com/BohaterON/  
oraz udziału w wydarzeniu https://web.facebo ok.com/events/243044723046817/

              Rodo - obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka  w Miedniewicach

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

spmiedniewice-ido@wp.pl

Cel przetwarzania

Realizacja zadań szkoły/przedszkola

 

Podstawą przetwarzania są

Ustawa o systemie oświaty

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa o systemie informacji oświatowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub
w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły/przedszkola.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

   


 Projekt pn. „Ekosfera” – projekt ekopracowni dla Szkoły Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  
dotacji nr 434/EE/D/2017 z dnia 24.10.2017r.

   

Wartość ogólna zadania wynosi: 40 235,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 34 200,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach  eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.  

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl


UWAGA!!!!

W zakładce dokumenty szkolne znajduje się wykaz podręczników

 obowiązujących w roku szkolny 2018/2019.


DNI PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

 PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

PONIEDZIAŁEK : 11:00-13:00

 

EB
www.000webhost.com