aktualności            aktualizacja 2014-11-22 20:39


        

 


OGŁOSZENIE!!!

 Zebranie z rodzicami uczniów naszej szkoły odbędzie się 

3 grudnia 2014 r. (środa) o godzinie 17:00

Tego samego dnia o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie rodzicielskich  trójek klasowych


ZAPROSZENIE!!!

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Kwiaty w malarstwie.”

Regulamin:

Załącznik numer   do projektu edukacyjnego ,,Kwiatowa pasja patrona naszą pasją”

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich uczniów szkoły  oraz do rodziców.

2.W konkursie przewidziano następujące kategorie wiekowe:

 a. dzieci w wieku 5 - 6 lat

 b .uczniowie  w wieku 7- 9lat

c. uczniowie w wieku 10 -12 lat

d. rodzice

3.Na konkurs należy oddać pracę wykonaną techniką  malarską ( farba akwarela, plakatowa, tempera, technika łączona)  na papierze, płótnie lub szkle w dowolnym formacie przedstawiającą motywy kwiatowe.

4.Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie
 i wg. własnego pomysłu.

5.Prace z tyłu rysunku muszą być obowiązkowo opatrzone danymi:

 uczeń:

a) imię i nazwisko autora,

b) wiek

rodzic

a)imię i nazwisko autora

adres zamieszkania i numer telefonu

6. Prace należy dostarczyć w do  pani Joanny Białek  do dnia 28 listopada 2014 roku.

7. Prace nie spełniające warunków np. nie opatrzone pełnymi danymi będą ze

względów formalnych odrzucone i nie wezmą udziału w konkursie.

8.Specjalnie powołane jury oceni prace w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłoni zwycięzców.

9.Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność, ale także kompozycja oraz nastrój pracy.

10.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej  szkoły, na wystawie szkolnej oraz na wystawie podsumowującej realizację projektu edukacyjnego podczas pikniku rodzinnego.

11. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców.

Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację pracy w całości lub we fragmentach przez  Szkołę Podstawową im prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach.

 Serdecznie zapraszamy do udziału

wszystkie dzieci oraz rodziców


Informacja dla rodziców!!!

Informujemy, że od dnia 3 listopada 2014r. w naszej szkole rozpoczną się godziny opieki świetlicowej. Dzieci będą objęte opieką do 16:30.Osoby zainteresowane prosimy 
o pisemną informację z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz godzin, 
w których dziecko będzie korzystało z w/w opieki. 
Liczba miejsc jest ograniczona  i wynosi 25 osób. 
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących zawodowo. 
Przewóz szkolny pozostanie bez zmian (tj. o godz. 13:30). 
Uczniów korzystających z opieki świetlicowej będą odbierać rodzice o zadeklarowanej godzinie.


ZAPROSZENIE!!!

Zapraszamy na kiermasz taniej książki, który odbędzie się 

w dniach: 27.10.2014 r. - 14.11.2014 r


OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów 

we wtorki 13:00-14:00  i piątki 8:00 - 10:00


UWAGA!!!!

W zakładce dokumenty szkolne znajduje się wykaz podręczników

 obowiązujących w roku szkolny 2014/2015.


 Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:

·        Panuje tu ciepła, serdeczna, miła atmosfera;

·        mało liczne oddziały klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania;

·        wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom nauczania i dobre samopoczucie uczniów;

·        zapewniamy bezpłatny dowóz dzieci do szkoły z miejscowości Samice, Pamiętna,;

·       oferujemy zajęcia wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej oraz koła rozwijające zdolności i zainteresowania organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem;

·       zajęcia odbywają się w przestronnych, estetycznych i kolorowych klasach;

·      system jednozmianowy (wszystkie zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00)

·       zajęcia odbywają się w oparciu o nowoczesne techniki nauczania (tablice interaktywne, programy multimedialne);

·      uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni;

·    istnieje możliwość wykupienia ciepłego posiłku dla dzieci;

·      współpracujemy z  Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną;

·      szkoła organizuje i bierze udział w różnych konkursach i zawodach sportowych gminnych, powiatowych i miejskich;

·   organizujemy liczne wyjazdy do kin, teatrów, muzeum oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne

·     tradycją szkoły są corocznie organizowane pikniki rodzinne;

·    dzieci oczekujące na przewóz objęte są opieką;

Nasza szkoła posiada:

  • tytuł „Szkoła z klasą” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego;
  • salę gimnastyczną (niepełnowymiarową);
  • salę komputerową z dostępem do Internetu;
  • własną  stronę internetową na bieżąco aktualizowaną;
  • w każdej sali lekcyjnej komputer z dojściem do internetu
  • duże boisko za szkołą

Zapisów można dokonywać u dyrektora szkoły od poniedziałku do czwartku w godzinach  7.30 – 14.00. Do zapisu potrzebny będzie dowód osobisty rodzica oraz numer PESEL dziecka, odpis aktu urodzenia.

                                                          ZAPRASZAMY

 


EB